TRUE Gigatex Fibre

เชื่อมต่อสัญญาณ WiFi พื้นฐานเมื่อสมัครใช้งานแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตจาก TRUE


Linksys EA7500 Max-Stream™ AC1900 MU-MIMO Gigabit WiFi Router

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก TRUE Gigatex Fibre พร้อมให้การเชื่อมต่อ WiFi ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรือห้องเดี่ยว

Linksys MR8300 Mesh WiFi Router, AC2200, MU-MIMO

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก TRUE Gigatex Fibre พร้อมระบบ MESH WiFi ที่ให้สัญญาณที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งกว่าเดิม สำหรับใช้งานภายในบ้านหรือผู้ที่ต้องการขยายการเชื่อมต่อไร้สายเพิ่มเติมในอนาคต

Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band, 3-Pack White (AC6600)

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก TRUE Gigatex Fibre ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้วทั้งบ้าน ออฟฟิศ หรือภายในอาคาร สำหรับผู้ที่ต้องกาความสะดวกสบายในการติดตั้ง เนื่องจากไม่ต้องลากสาย LAN ในการเชื่อมต่อ.